ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 

1.    TARAFLAR

İşbu “Üyelik Sözleşmesi” (Bundan böyle "Sözleşme" olarak anılacaktır.); bir tarafta www.gaenstudio.com isimli internet sitesi (Bundan böyle “Platform” olarak anılacaktır.) ile “gaenstudio” isimli markanın sahibi olan ve Platform’da yer alan ürünlerin de tasarımcısı ve üreticisi olan Sanayi Mah. Ensar Cad. No: 35/12 Pendik / İstanbul  adresinde bulunan Standart Tim Reklamcılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Bundan böyle “GAENSTUDIO” olarak anılacaktır.) ile diğer tarafta www.gaenstudio.com isimli internet sitesine aşağıdaki şartları kabul ederek üye olan internet sitesi kullanıcısı (Bundan böyle “ÜYE” olarak anılacaktır.) arasında akdedilmiştir.

Bu kapsamda; işbu Sözleşme ÜYE’nin, bu Sözleşme’yi ve Platform’da yer alan diğer metinleri, şartları ve kuralları yasalarla uyumlu olarak belirlenmiş prosedürlere uygun bir şekilde onaylayarak kabul etmesi ve kendisine ait kaydı başarılı bir şekilde gerçekleştirmesi ile yürürlüğe girecek olup aksi durumun varlığı halinde bu Sözleşme yürürlüğe girmeyeceği gibi GAENSTUDIO’nun da ÜYE’ye karşı herhangi bir yasal sorumluluğu söz konusu olmayacaktır.

GAENSTUDIO ve ÜYE işbu Sözleşme’de ayrı ayrı “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaklardır.

 

2.    TANIMLAR

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

Üye : Platform üzerinden kendi adına hesap/kayıt oluşturarak bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla satın alan gerçek ya da tüzel kişiyi,

GaenStudio : İşbu Sözleşme konusu Platform ile Platform’da yer alan ürünleri tasarlayan/üreten ve bu ürünleri ilgili Platform üzerinden satışa arz eden tüzel kişi olup bu Sözleşme içerisinde bahsi geçen her bir “GAENSTUDIO” ifadesi kendisi ile birlikte ilgili internet sitesi yöneticilerini, moderatörlerini ve idarecilerini de kapsamaktadır.

Taraflar : GAENSTUDIO ve ÜYE’yi,

İnternet Sitesi : GAENSTUDIO’ya ait www.gaenstudio.com isimli internet adresini,

Sözleşme : SATICI ile ÜYE arasında elektronik ortamda kurulan işbu Sözleşme’yi,

Ürün/Ürünler : Alışverişe konu olan taşınır eşya ile elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri her türlü ürünü,

Hizmetler : Üyelerin işbu Sözleşmede belirtilen iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla GAENSTUDIO tarafından ortaya konulan uygulamaları,

Hesabım Sayfası : ÜYE’nin Platform’da yer alan çeşitli uygulamalardan ve hizmetlerden yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kişisel bilgilerini ve uygulama bazında kendisinden talep edilen bilgileri girdiği sadece ilgili ÜYE tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen ÜYE’ye ait özel sayfayı,

Donanım : İşbu Sözleşme konusu Platform’un kullanılması, bu Platform üzerinden hizmet verilmesi, ürün satın alınabilmesi için ÜYE tarafından kullanılan bilgisayar, cep telefonu, tablet vb. her türlü cihazı,

IP Adresi : İnternete bağlı her bilgisayar-tablet-cep telefonu vb. cihazların internet ağına bağlanırken aldığı sayısal adres,

Fikri ve Sınai Haklar: GAENSTUDIO’nun geliştirmiş ve dizayn etmiş olduğu www.gaenstudio.com isimli internet sitesinin (Platform) ve sitenin içerikleri/hizmetleri/görselleri/yazıları ile yine GAENSTUDIO tarafından üretilen/geliştirilen Platform’da satılan ürünlerin ve ilgili Platform ve ürünlere ilişkin her türlü basılı veya elektronik dokümanın, GAENSTUDIO’ya ait diğer tüm ürünlerin/platformların, GAENSTUDIO’ya ait tüm markaların/tasarımların/logoların ve bu maddede bahsi geçenlerin tüm kopyalarının fikri ve sınai tüm haklarını (telif hakları, lisans hakları, tescilli olsun veya olmasın marka-patent-endüstriyel tasarım vb. her türlü haklar),

Gizlilik Politikası ve Veri Koruma Bildirimi: Üyelerin, Platform üzerinden ilettikleri kişisel verilerin, GAENSTUDIO tarafından hangi amaçlarla ve ne şekilde kullanılacağı gibi konular da dahil olmak üzere GAENSTUDIO’nun kişisel verilere ve çerez kullanımına ilişkin genel gizlilik politikasını düzenleyen ve Platform üzerinden https://gaenstudio.com/pages/cerez-politikasi ve https://gaenstudio.com/pages/kisisel-verilerin-islenmesine-dair-aydinlatma-metni linklerinden erişilebilecek olan metni,

ifade eder.

 

3.    SÖZLEŞMENİN KONUSU

3.1.        GAENSTUDIO; kendisinin tasarladığı ve ürettiği ürünleri satışa arz edebilmek adına www.gaenstudio.com isimli bir internet (“Platform”) kurmuştur (İlgili Platform’un halihazırda herhangi bir uzantısı bulunmasa da GAENSTUDIO gerektirdiği hallerde uzantı oluşturabilecektir ve bu durum ÜYE tarafından şimdiden kabul edilmiştir.).

Bu kapsamda; işbu Sözleşme’nin konusu, ÜYE’nin, i) Platform üzerinden kendisine ait bir hesap oluşturmak suretiyle, Platform’da yer alan ürünleri satın almasından, ii) Kendi adına hesap oluştururken ve Platform’dan alışveriş yaparken uyması gereken koşullardan ve iii) Tarafların hak ve yükümlülüklerinden meydana gelmektedir.

3.2.        Platform’da yer alan, Kişisel Verilerin Korunması kapsamındaki Aydınlatma Metni-Çerez Politikası-Açık Rıza Beyanı-Ticari Elektronik İleti Gönderim İzni vb. metinler ile Platform’un kullanımına ilişkin www.gaenstudio.com isimli internet sitesinde yer alan koşullar, kurallar ve şartlar işbu Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz parçaları olup ÜYE, Platform’da kendisine hesap oluştururken işbu Sözleşme’yi ve Platform’da yer alan diğer tüm metinleri kabul etmiş sayılacağını ve kendisine ait hak ve yükümlülüklerin, gerek işbu Sözleşme’nin ve gerekse de Platform’da yer alan metinlerin/koşulların/kuralların/şartların tamamından meydana geldiğini şimdiden kabul eder.

 

4.    KULLANIM HAKKI ve MÜLKİYET

4.1.        GAENSTUDIO’nun geliştirmiş ve dizayn etmiş olduğu Platform ile Platform’un tasarımı/yazılımı/alan adı ile Platform’da yer alan içeriklerin/hizmetlerin/görsellerin/yazıların ve Platforma/Ürünlere ilişkin her türlü basılı veya elektronik dokümanın, GAENSTUDIO markasının/logosunun, GAENSTUDIO’nun Platform üzerinden satışını yaptığı ürünlerin ve GAENSTUDIO’ya ait diğer tüm ürünlerin/platformların ve bu maddede bahsi geçen GAENSTUDIO’ya ait her türlü ürünün/platformun bütün kopyalarının fikri ve sınai tüm hakları (telif hakları, lisans hakları, tescilli olsun veya olmasın marka-patent-endüstriyel tasarım vb. her türlü haklar) 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve ilgili diğer tüm kanunlar uyarınca münhasıran GAENSTUDIO’nun mülkiyetindedir. ÜYE tarafından, işbu Sözleşme konusu Platform’un/ürünlerin, Platform ile ürünlere ilişkin her türlü basılı veya elektronik dokümanın ve GAENSTUDIO’ya ait diğer tüm ürünlerin/platformların ve markaların/tasarımların/logoların; çoğaltılması, değiştirilmesi, parçalanması, yeniden derlenmesi, ters mühendisliğe tabi tutulması, kısmen ve/veya tamamen, doğrudan ve/veya dolaylı olarak aynen ya da başka bir şekilde üçüncü taraflara kullandırılması, yazılım veri tabanı üzerine yeni arayüz oluşturulması, kopyalanması, kiralanması, ödünç verilmesi, çoğaltılması, teşhiri, temsili, ticari amaçla elde bulundurulması, satılması veya sayılan fiillerin teşvik edilmesi, yapılmasının kolaylaştırılması, ücretli ve/veya ücretsiz bir şekilde dağıtılması yasaktır.

4.2.        ÜYE; işbu Sözleşme’de, Sözleşme’nin eklerinde ve Platform’da yer alan Kişisel Verilerin Korunması kapsamındaki Aydınlatma Metni-Çerez Politikası-Açık Rıza Beyanı-Ticari Elektronik İleti Gönderim İzni vb. metinlerde ve Platform’da belirlenen koşullar/kurallar/şartlar çerçevesinde Platform’a dahil olarak Sözleşme konusu ürünleri satın alabilecek olup hesabının kendisi tarafından ya da başkaca herhangi bir nedenle silinmesi durumunda Platform üzerinden alışveriş yapma hakkının da sona ereceğini şimdiden kabul eder. GAENSTUDIO’nun işbu Sözleşme’de ve/veya Platform içerisinde belirlenmiş olan fesih ve/veya ÜYE’ye ait hesabı sonlandırma hakları saklıdır.

4.3.        ÜYE; Platform üzerinden ürün satın alan tek kişinin kendisi olmadığını, Platform aracılığı ile verilen hizmetlerin kendisine özel olmadığını ve kendisinin yapacağı ürün satın alımı ile aynı, benzer ve/veya farklı ürünler satın alan başka Üyeler de olduğunu şimdiden kabul eder.

4.4.        ÜYE; herhangi bir nedenden ötürü GAENSTUDIO’nun ticari unvanı ile GAENSTUDIO’nun kendisinin ve/veya GAENSTUDIO’ya ait ürünlerin; markasını, logosunu vb. diğer unsurlarını kullanmayacağını aksi halde GAENSTUDIO’nun her türlü yasal yola başvurma hakkına sahip olduğunu şimdiden kabul eder.

 

5.    TARAFLARIN HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1.        ÜYE; işbu Sözleşme konusu Platform’u aşağıda belirtilen haller başta olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere yasalara ve ahlaka aykırı bir şekilde kullanmamakla ve Platform’a dahil olmak vb. hususlar kapsamında uyulması gereken şartlara ve prosedürlere uygun hareket etmekle yükümlü olup ilgili Platform’da sunulan hizmetlere/servislere GAENSTUDIO tarafından belirlenen şekil dışında ve yetkisiz şekilde ulaşmayacağını ve Platform’un kullanımından doğan tüm sorumluluğu ve riski üstlendiğini şimdiden kabul ve taahhüt eder.

  • Platform’un herhangi bir kişi adına veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek veya değiştirmek amacıyla kullanılması;
  • Platform’un bütününün veya bir bölümünün bozma, değiştirme ve/veya ters mühendislik yapma amacıyla kullanılması;
  • Yanlış bilgiler veya başka bir kişinin bilgileri kullanılarak işlem yapılması, yanlış veya yanıltıcı ikametgâh adresi, elektronik posta adresi, iletişim, ödeme veya hesap bilgileri de dahil yanlış veya yanıltıcı kişisel veriler kullanmak suretiyle gerçek olmayan üyelik hesapları oluşturulması ve bu hesapların işbu “Üyelik Sözleşmesi”ne veya yürürlükte olan mevzuata aykırı şekilde kullanılması,
  • Başka bir Üye'nin hesabının izinsiz kullanılması, başka birinin yerine geçilerek ya da yanlış bir isimle işlemlere taraf ya da katılımcı olunması;
  • Yorum ve puanlama bölümünün, Platform’daki yorumları Platform dışında yayınlamak gibi Platform dışı amaçlar için kullanılması veya sistemleri manipüle edecek şekilde kullanılma amaçları dışında kullanılması;
  • Yorum bölümünde konusu suç teşkil eden, Platform’daki kurallara, yürürlükteki mevzuata ve/veya uluslararası anlaşmaların ihlali sonucunu doğuran ya da böyle durumları teşvik eden, yasadışı, tehditkar, reklam ve/veya pazarlama içerikli, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik ya da ahlaka aykırı, toplumca genel kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına aykırı, fikri ve sınai haklara aykırı, haksız rekabet yaratan ve/veya benzer herhangi bir içeriğin Platform’da paylaşılması;
  • Platform’a, Platform’un veri tabanına ve/veya Platform üzerinde yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici virüs ya da herhangi başka bir teknoloji yayılması;
  • Platform tarafından belirlenmiş olan iletişimler ve teknik sistemler üzerinde makul olmayan veya orantısız derecede büyük yüklemeler yaratacak ya da teknik işleyişe zarar verecek faaliyetlerde bulunulması, GAENSTUDIO’nun önceden yazılı izni alınmaksızın Platform’un üzerinde otomatik program, robot, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) ve veri taraması (data crawling) gibi "screen scraping" yazılımları veya sistemleri kullanılması ve bu şekilde Platform’da yer alan herhangi bir içeriğin tamamının veya bir kısmının izinsiz kopyalanarak, yayınlanması veya kullanılması.

5.2. ÜYE; işbu Sözleşme ile kendisine tanınmış hak, yükümlülük ve yetkilerini, Platform’da kendisine ait kaydı/hesabı, Platform’u kullanma hakkını, borçlarını, (varsa) alacaklarını hiçbir şekilde 3. gerçek/tüzel kişi ve/veya kurumlara devredemeyeceğini, devredeceğine ilişkin kendi adına ya da hesabına 3. gerçek/tüzel kişi/kurum ile bir işlem ya da anlaşma yapamayacağını ve herhangi bir taahhütte bulunamayacağını şimdiden kabul ve taahhüt eder.

5.3. ÜYE; Platform’u kullanırken ya da herhangi başka bir husus için internete bağlı olduğu zamanlarda zarar amaçlı kodların/virüslerin veya materyallerin önlenmesi, veri giriş-çıkışlarının doğrulanması, veri kaybının ya da çalınmasının önlenmesi, herhangi bir kayıp verinin geri kazanılması, hacker/siber saldırıların önlenmesi vb. durumlar için gereken donanım ve yazılım ihtiyaçlarının karşılanması, bunların bakımının ve güncellemelerinin yapılması sorumluluğunun doğrudan ve yalnızca kendisinde olduğunu ve internete bağlandığı bilgisayar, cep telefonu, tablet vb. donanımlarda kullanım lisansına sahip olmadığı kaçak yazılım/program vb. ürünleri kullanmayacağını aksi halde meydana gelen ya da gelmesi muhtemel tüm mali-hukuki-cezai-idari sorumluluğun doğrudan ve yalnızca kendisine ait olduğunu ve veri kaybı, herhangi bir zamanda Platform’dan kopma vb. durumların vukuu bulması halinde de hiçbir şekilde GAENSTUDIO’nun sorumluluğuna gidemeyeceğini şimdiden kabul eder.

5.4. ÜYE, Platform’dan yararlanırken ve Platform üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Sınai Mülkiyet Kanunu, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve halihazırda yürürlükte olan ilgili her türlü mevzuat hükümleri ile ileride yürürlüğe girecek olan mevzuata, GAENSTUDIO’nun Platform’a ilişkin olarak yayınlayacağı bildirimlere, işbu Üyelik Sözleşmesi hükümlerine, Platform’da belirtilen tüm koşullara ve ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini ve aksi halde doğacak hukuki-mali-idari ve cezai her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğunu şimdiden kabul ve taahhüt eder.

5.5. Üyelik statüsünün kazanılabilmesi için, üye olmak isteyen kişinin; kendisine ait ad-soyad- e posta-cep telefonu-doğum tarihi ve kendi oluşturduğu şifre vb. bilgileri doğru ve güncel şekilde Platform’a girmesi, Platform üzerinden işbu Üye Sözleşmesi ile Platform’da bulunan Aydınlatma Metni-Çerez Politikası-Açık Rıza Beyanı-Ticari Elektronik İleti Gönderim İzni vb. metinleri onaylaması ve bahse konu üyelik başvurusunun GAENSTUDIO tarafından onaylanması gerekmektedir. Üye statüsünü kazanmak isteyen kişinin 18 (onsekiz) yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. GAENSTUDIO tarafından onaylanma işleminin tamamlanması ve ÜYE’ye bildirilmesi ile “Üyelik” statüsü başlamakta ve böylece ÜYE işbu Sözleşme’de ve Platform’un ilgili yerlerinde belirtilen hak ve yükümlülüklere kavuşmaktadır.

Bu kapsamda; ÜYE’nin kendisinin oluşturduğu şifre ve diğer bilgilerinin güvenliği, saklanması, bunların 3. (üçüncü) kişilerin bilgisinden ve kullanımından uzak tutulmasıyla ilgili hususlar doğrudan ve yalnızca ÜYE’nin sorumluluğundadır. Bu nedenle; ÜYE, kendisinin oluşturmuş olduğu şifre ve diğer bilgilerini 3. gerçek/tüzel kişi ya da kurumlarla paylaşması ve/veya bu şifrenin ya da bilgilerinin 3. gerçek/tüzel kişi ya da kurumlar tarafınca ele geçirilmesi (hacker vb.), kendisine ait herhangi bir kişisel verinin, hesabının ya da başkaca herhangi bir bilgisinin hacker vb. herhangi bir nedenden dolayı ele geçirilmesi, açığa çıkması ya da bu bilgilerin/verilerin kaybolması, kendi hesabına giriş sağlayamaması vb. nedenlerden ötürü kendisinin maruz kaldığı ve/veya kalması muhtemel zarar-ziyan-maddi/manevi tazminat-idari para cezası vb. her türlü bedel ile hukuki-cezai-idari-mali sorumluluğun doğrudan ve yalnızca kendisine ait olduğunu ve hiçbir şekilde doğrudan ya da dolaylı olarak GAENSTUDIO’nun sorumluluğuna gidemeyeceğini şimdiden kabul eder.

5.6. Üyelik statüsü kazanmak isteyen kişinin kendi hesabını oluşturduğu esnada Platform’a girmiş olduğu bilgilerin; içeriklerinin doğru, güncel, tam ve hukuka uygun olduğunu ve bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması durumunda kendisine ait hesap içerisinde de gerekli değişiklikleri gerçekleştireceğini şimdiden kabul ve taahhüt eder. ÜYE; Platform’a girmiş olduğu bilgilerin hatalı, noksan olmasından ya da güncel olmamasından ötürü doğacak ve/veya doğması muhtemel maddi/manevi vb. tüm zararlardan dolayı sorumluluğun ve her türlü hukuki-mali-cezai-idari sorumluluğun doğrudan ve yalnızca kendisine ait olduğunu ve bu nedenle kendisinin Platform’a giriş sağlayamaması/hizmetlerden faydalanamaması halinde ise GAENSTUDIO’nun sorumluluğuna gidemeyeceğini şimdiden kabul eder.

5.7. ÜYE; kendisine ait olan hesaba kendi oluşturduğu şifreyi ve kullanıcı adını girerek ulaşacaktır. Bahse konu şifrenin/kullanıcı adının ve diğer bilgilerin gizliliği ve güvenliğinden ÜYE sorumlu olup kendisine ait şifre/kullanıcı adı kullanılarak gerçekleştirilen her türlü eylemin kendisi tarafından gerçekleştirildiğini, bu eylemlerden kaynaklı maddi-manevi sorumluluklar ile her türlü mali-hukuki-idari ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def'i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def'i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.8. ÜYE; kendisine ait hesap üzerinden yapacağı her türlü işlemden doğrudan sorumlu olup hiçbir şekilde GAENSTUDIO’nun sorumluluğuna gidemez.

5.9. ÜYE, Platform’un GAENSTUDIO tarafından sürekli ya da dilediği zaman izlenebileceğini bilmektedir ve bu durumu peşinen kabul etmiştir.

5.10. ÜYE; diğer Üyelerin, Platform’u ve Platform üzerinden verilen hizmetlerden yararlanmalarını engelleyecek şekilde davranmayacağını, kendisinin Platform’da yaptığı işlemleri GAENSTUDIO’ya maddi ve Platform’a da teknik olarak hiçbir şekilde zarar vermeyecek şekilde yürüteceğini, her türlü program-yazılım-truva atı-virüs bulaştırma/sistem kaynaklı hataların sömürülerek (exploit) Platform’a zarar verilmesi/penetrasyon testi vb. yöntemlerle, Platform’da hata aranması vb. yöntemler aracılığı ile Platform’a zarar verecek-Platform’u yavaşlatacak- Platform’un fonksiyonlarını yerine getirmesini engelleyecek-Platform’daki verilere zarar verecek eylemlerde bulunmayacağını, aksi halde GAENSTUDIO’nun ÜYE’nin hesabını sonlandırabileceğini ya da askıya alabileceğini ve ek olarak bu Sözleşme ile kendisine tanınan diğer hakları ile her türlü yasal yola başvurma hakkının da saklı olduğunu şimdiden kabul ve taahhüt eder.

ÜYE, Platform’a zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisansız ürün, truva atı vb. içermemesi için gerekli koruyucu yazılımları ve lisanslı ürünleri kullanmak da dâhil olmak üzere gerekli her türlü tedbiri aldığını kabul ve taahhüt eder.

5.11. ÜYE’nin kendisine ait yalnızca tek bir hesabı olacaktır ve bahse konu hesapta ahlaka aykırı isim vb. kullanmak istemesi, işbu Sözleşme konusu hizmetlerin verildiği Platform’a zarar vermek istemesi vb. herhangi bir durumun söz konusu olması halinde, GAENSTUDIO’nun ilgili kişinin hesap oluşturmasına müsaade etmeme ya da ÜYE’nin mevcut hesabını sona erdirme/askıya alma hakkı bulunmaktadır. Bu durumda; ÜYE, aynı bilgileri ya da başka bilgileri kullanarak gerek kendi adına gerekse de 3. bir kişi üzerinden dolaylı olarak başka bir hesap oluşturamayacağını şimdiden kabul ve taahhüt eder.

5.12.  Platform’un moderatörlerinin, idarecilerinin ya da yöneticilerinin, kendi iradeleri doğrultusunda herhangi bir hesabı/profili/başlığı/mesajı/sınavı silme, taşıma, kilitleme konusunda tek yetkili oldukları ve önceden haber vermeksizin bu yetkiyi kullanabilecekleri ÜYE tarafından şimdiden kabul edilmiştir.

5.13. GAENSTUDIO; Platform üzerinden sunduğu hizmetlerden/servislerden herhangi birini tek taraflı ve ihbarsız durdurma ve değiştirme hakkını elinde tutmakta olup bu husus ÜYE’ye, GAENSTUDIO aleyhine herhangi bir yasal yola başvurma ya da GAENSTUDIO’dan herhangi bir talepte bulunma hakkı vermemektedir.

5.14. İşbu Sözleşme konusu Platform’da verilen hizmetlerden faydalanabilmek adına Platform’a erişim için gerekli olan her türlü donanım (İnternet Servis Sağlayıcısı, Bilgisayar, Tablet, Cep Telefonu vb.) ÜYE tarafından temin edilecektir. Bu kapsamda; GAENSTUDIO, Platform’a erişimin ve Platform’un kullanımının kesintisiz ve hatasız olduğuna ya da Platform’a erişimi sağlayan diğer sistemlerin erişilebilirliğine ilişkin herhangi bir garanti ve taahhüt vermemekte olup bu madde kapsamında herhangi bir sorun, Platform’dan kopma vb. durumların vukuu bulması halinde meydana gelen ya da gelmesi muhtemel maddi/manevi zararlar ile mali-hukuki-cezai-idari sorumluluklar hiçbir şekilde GAENSTUDIO’ya ait olmayacaktır.

5.15.    Platform’a üyelik sırasında ve/veya alışveriş sırasında Üyelerden alınan kişisel veriler; sahtecilik, dolandırıcılık, Platform’un kötüye kullanımı, Türk Ceza Kanunu anlamında suç oluşturabilecek konularda çıkan uyuşmazlıklarda, tarafların yasal haklarını kullanabilmeleri amacıyla uyuşmazlığa taraf olabilecek diğer Üye ve/veya 3. kişilere iletebilecektir.

5.16.    GAENSTUDIO, yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamların talebi halinde, ÜYE'nin kendisinde bulunan kişisel veri vb. her türlü bilgisini söz konusu makamlarla paylaşabilecektir.

5.17. ÜYE’ye, yürürlükteki mevzuata uygun şekilde, her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin bilgilendirme, değişiklikleri iletme, tanıtım, reklam, iletişim, promosyon, satış ve pazarlama amacıyla, üyelik bilgilendirme, işlem, uygulamaları için Standart Tim Reklamcılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından, SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, otomatik arama, bilgisayar, telefon, e-posta, faks ve diğer elektronik iletişim araçları ile ticari elektronik iletişimler yapılabilir. ÜYE, Standart Tim Reklamcılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin (GAENSTUDIO) kendilerini aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirdiğini ve bu kapsamda Platform’da yer alan kendilerine ait e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden; ürün ve hizmetlere ilişkin bilgilendirme, değişiklikleri iletme, tanıtım, reklam, iletişim, promosyon, satış ve pazarlama amacıyla, üyelik bilgilendirme, işlem, uygulamaları için kendisine ticari elektronik iletiler gönderilmesine açık rıza ve onay verdiğini kabul etmiştir.

5.18. ÜYE’den ya da ÜYE’nin hizmet aldığı herhangi bir üçüncü kişi veya kurumdan ya da ÜYE’nin kullandığı donanım/yazılım vb. ürünlerden kaynaklanan donanım/işletim sistemi arızası, network tasarım ve bağlantı hataları, virüs ve kullanıcı adı/şifrenin 3. kişilerle paylaşımı, ÜYE’nin bilgisayar sistemlerinin hacker/siber saldırıya uğraması ya da güvenlik açıkları vb. nedenlerden ötürü ortaya çıkacak ve/veya çıkması muhtemel olan ÜYE’nin ya da diğer üyelerin kişisel verilerinin açığa çıkması, GAENSTUDIO’nun gizli bilgilerinin açığa çıkması, veri/bilgi kayıplarının meydana gelmesi vb. zararlar nedeniyle ortaya çıkacak ya da çıkması muhtemel maddi/manevi zarar-tazminat-kâr kaybı vb. bedeller ile hukuki-idari-cezai yaptırımlar hiçbir şekilde GAENSTUDIO’nun sorumluluğunda olmayacaktır. Bu madde kapsamında GAENSTUDIO’nun zarara uğraması ya da uğramasının muhtemel olması halinde ise GAENSTUDIO, her türlü yasal yola başvurma hakkına sahiptir.

 

6.    GİZLİLİK

6.1.  “Gizli Bilgi”, GAENSTUDIO tarafından gizliliği haiz, GAENSTUDIO’ya ait ya da GAENSTUDIO için hassas olan her türlü ve tüm bilgileri içerir. Bunun yanında “Gizli Bilgi”, işbu Sözleşme konusu Platform’u, sınıra tabi olmaksızın piyasaya sürülmüş olan ya da olmayan GAENSTUDIO’ya ait diğer ürünleri, ürünlerin pazarlanması ya da tanıtımı, iş plan, tatbikat ya da politikalarına ilişkin bilgileri ve GAENSTUDIO’nun gizli tutması gereken üçüncü kişilerden alınmış bilgileri kapsar. Ayrıca “Gizli Bilgi”, sınırlamaya tabi olmaksızın GAENSTUDIO’ya ait Platform’da yer alan ürünlerin tasarımları, ticari sırlar, kaynak kodu, emtia kodu, patentler, buluşlar, bilgisayar sabit programları, tasarımlar, formüller, teknik özellikler, mali bilgi ve öngörüler, tedarikçiler ve muhtemel tedarikçiler hakkındaki listeleri, müşteriler ve muhtemel müşteriler hakkındaki listeleri, piyasa bilgileri, malzeme listeleri, çalışan listeleri, idare metodları, know-how, çalışma metodları, üretim teknikleri, işletim teknikleri, bunlarla ilgili tüm kılavuz, belge, rapor, mali tablolar, dosyalar, (makine ya da kullanıcı tarafından okunabilen) bilgisayar disket ve kayıtları ve diğer yazılı veya elektronik bilgileri içerir.

GAENSTUDIO tarafından bilinen ya da GAENSTUDIO tarafından ÜYE’ye açıklanan her türlü bilgi, buluş, iş, metod, ilerleme ve patent, telif hakkı, marka, ticari sır ve yasal korumaya konu olamasa bile diğer her türlü yenilik ile ÜYE’nin işbu Sözleşme kapsamında GAENSTUDIO’dan yazılı ya da sözlü yoldan öğreneceği tüm ticari, mali ve teknik bilgiler de gizli bilgi olarak kabul edilir.

6.2. ÜYE; işbu Sözleşme kapsamında belirtilmiş olan gizli bilgileri hiçbir şekilde üçüncü şahıslarla paylaşamaz, yayımlayamaz ve/veya herhangi bir nedenle izinsiz kullanamaz.

6.3. Kamuya mal olmuş bilgiler ile yürürlükte olan kanun ya da düzenlemeler ya da verilmiş olan bir mahkeme kararı, idari emir gereğince açıklanması gereken bilgiler gizli bilgi niteliğinde olmayıp bu bilgiler gizli bilgi kapsamında değildir.

6.4.    ÜYE; hukuken ya da idari veya yargısal bir karar uyarınca ya da diğer bir yasal usul gereği bir gizli bilgiyi ifşa etmeye mecbur tutulursa; böyle bir ifşa ile ilgili olarak GAENSTUDIO’ya, onun müdahalesine imkân tanıyacak şekilde makul süre öncesinde ihbarda bulunur ve istenen bilgilerin gizli ve hassas niteliği konusunda alıcı tarafı bilgilendirir, ayrıca alıcı tarafın bu bilgileri gizli bilgi olarak işleme almasını sağlamak için makul çaba sarf eder.

 

7.    KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

7.1. İşbu Sözleşme kapsamında Platform üzerinden oluşturulacak olan kayıt/hesap, bizzat ve doğrudan ÜYE tarafından gerçekleştirilecek ve kayıt esnasında gerekli olan bilgiler de yine bizzat ve doğrudan ÜYE tarafından Platform’a girilecektir. Dolayısıyla; ÜYE; Platform’a girdiği her türlü veriden bizzat ve yalnızca kendisi sorumlu olup veri sorumlusunun da bizzat kendisi olduğunu şimdiden kabul ve beyan eder.

Bu kapsamda; GAENSTUDIO, ÜYE'nin Platform’da sunulan hizmetlerden yararlanabilmek için bizzat kendisinin Platform’a girdiği kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dahil her türlü mevzuata uygun bir şekilde işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir. GAENSTUDIO, bu kapsamda ÜYE'nin sağladığı kişisel verileri Platform’da https://gaenstudio.com/pages/kisisel-verilerin-islenmesine-dair-aydinlatma-metni ve https://gaenstudio.com/tr/pages/kisisel-verilerin-korunmasi-kanunu-kapsaminda-acik-riza-beyani linklerinde yer alan “Aydınlatma Metni” ve “Açık Rıza Beyanı”na uygun olarak toplamakta, kullanmakta, aktarmakta ve/veya diğer şekillerde işleyebilmektedir. “Aydınlatma Metni” ve “Açık Rıza Beyanı” işbu Üyelik Sözleşmesi'nin ayrılmaz bir parçasıdır.

7.2. ÜYE, Platform’a girdiği kendisine ait her türlü özel ve genel nitelikteki kişisel verinin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı yönetmelikler çerçevesinde getirilen genel ve özel ilkelere ve Platform’da yer alan “Açık Rıza Beyanı”na uygun olarak, GAENSTUDIO ya da ilgili 3. gerçek/tüzel kişiler tarafından işlenmesine, elde edilmesine, kaydedilmesine, depolanmasına, herhangi bir şekilde ve yerde muhafaza edilmesine, değiştirilmesine, yeniden düzenlenmesine, açıklanmasına, devralınmasına, elde edilebilir hale getirilmesine, sınıflandırılmasına, yurt içine ve yurt dışına aktarılmasına, yetkili makamlardan talep gelmesi halinde yetkili makamlarla paylaşılmasına, bazı istatistiki değerlendirmeler için kullanılmasına, araştırma ve geliştirme faaliyetleri için anonim hale getirilmesine kendi inisiyatifi ile açıkça rıza verdiğini şimdiden kabul ve beyan eder. Kişisel verinin kullanılması ile ilgili koşullar ve bu konudaki haklarınızla ilgili olarak daha fazla bilgi için Platform’da yer alan “Aydınlatma Metni” ile “Açık Rıza Beyanı”nı inceleyebilir ve contact@gaenstudio.com elektronik posta adresine e-posta göndererek mevzuattan doğan haklarınızı kullanabilirsiniz.

7.3. ÜYE tarafından Platform’da beyan edilen ve paylaşılmasına rıza gösterilen kişisel veriler; işbu Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerin ifası, Platform’un işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesi, ÜYE için çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve ÜYE’ye özel reklam, satış, pazarlama, anket, benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim, profilleme, istatistiksel çalışmalar yapılması amacıyla GAENSTUDIO ya da iş ortakları tarafından “Aydınlatma Metni”ne uygun olarak toplanır, saklanır, işlenir, kullanılır ve paylaşımın gerekli olduğu diğer kişi ve kuruluşlar ve kendi personeli ile paylaşılabilir, işlenebilir ve/veya aktarılabilir.

 

8.    SÖZLEŞMENİN SÜRESİ ve FESHİ

8.1. İşbu Sözleşme ÜYE tarafından, Sözleşme’nin elektronik ortamda, Platform’da belirlenen prosedürlere uygun bir şekilde onaylanarak kendisinin Platform’a dahil olması ile birlikte yürürlüğe girecektir.

8.2. İşbu Sözleşme’de yer alan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden ÜYE bu ihlal nedeniyle maddi/manevi bedel ile cezai, hukuki, mali ve idari açıdan sorumludur. GAENSTUDIO; yasal zorunluluk vb. herhangi bir sebeple üçüncü kişilere ve/veya kamu kurum ve kuruluşlarına bir bedel ödemek zorunda kalması halinde, söz konusu bedeli ÜYE’ye aynen rücu hakkını haiz olup ayrıca md.8.3’te yer alan hakları da saklıdır.

8.3. ÜYE’nin; işbu Sözleşme’ye ve/veya ilgili mevzuatta yer alan yükümlülüklerine aykırı hareket etmesi durumunda, GAENSTUDIO, her türlü tazminat hakkı saklı olacak şekilde tüm kanuni haklarını kullanmakta serbest olup ayrıca herhangi bir ihbara, ihtara ya da hükme hacet kalmaksızın ÜYE’nin hesabını, işbu Sözleşme’yi ve Platform üzerinden verdiği hizmetleri askıya alma/durdurma ya da işbu Sözleşme’yi tek taraflı feshederek ÜYE’nin hesabını ve Platform üzerinden verdiği hizmetleri tek taraflı olarak sonlandırma hakkını haiz olup, her halükarda uğramış ve/veya uğraması muhtemel maddi/manevi zarar-kar kaybı-ziyan-tazminat vb. bedelleri ÜYE’den talep etme haklarına sahip olacaktır. GAENSTUDIO’nun, fazlaya ilişkin hakları ve her türlü yasal yola başvurma hakkı da saklı olup ÜYE bu madde kapsamında GAENSTUDIO’dan herhangi bir isim altında bedel talep etmeyeceğini şimdiden kabul ve taahhüt eder.

8.4. ÜYE; dilediği zaman kendisine ait hesabı silme hakkına sahip olup ÜYE’nin kendi hesabını silmesi ile birlikte işbu Sözleşme ve Sözleşme kapsamında GAENSTUDIO’nun Platform üzerinden sunduğu hizmetler de sona ermiş olacaktır. ÜYE; bu madde kapsamında gerçekleştirmiş olduğu eylemin GAENSTUDIO’yu zarara uğratması durumunda ise, GAENSTUDIO’nun zararının tamamını karşılamayı şimdiden kabul ve taahhüt eder.

 

9.    MÜCBİR SEBEPLER

9.1.  Sel, deprem vb. doğal afetler, silahlı saldırı, salgın hastalık, terör olayları, resmi mercilerin emir ve talimatları, meydana gelen aşırı ekonomik dalgalanmalar, yangın, hükümetin faaliyetleri, ulusal seferberlik halleri, ayaklanmalar, savaş ya da savaş girişimleri, grev, lokavt, olağanüstü hal ilanı, hükümetin aldığı kararlar ya da hükümetin uygulamaları, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi vb. burada yazılı olanlarla sınırlı olmamak kaydıyla, GAENSTUDIO’nun kontrolü dışında gelişen-kusurlarından kaynaklanmayan, karşı konulamayan, makul özen ve tedbire rağmen önlenemeyen, ortaya çıkmasıyla GAENSTUDIO’nun bu Sözleşme ile yüklendiği sorumluluklarını ya da Platform üzerinden vermekte olduğu hizmetleri kısmen ya da tamamen yerine getirmesini ya da bunları zamanında yerine getirmesini imkansızlaştıran haller mücbir sebepler olarak kabul edilecektir.

9.2. GAENSTUDIO; zorunlu nedenin ortaya çıkmasından itibaren 15 (onbeş) iş günü içerisinde durumu Platform’da yer alan ortak alan üzerinden duyurabileceği gibi ÜYE’nin e-posta adresine de bildirebilir. Bu maddede belirtilen bildirim yöntemlerinden hangisini seçeceğine karar verme yetkisi doğrudan ve yalnızca GAENSTUDIO’ya ait olup bu durum ÜYE tarafından şimdiden kabul edilmiştir.

9.3. GAENSTUDIO, mücbir sebep olarak tarif edilen haller dolayısıyla işbu Sözleşme’den kaynaklı yükümlülüklerini ya da Platform üzerinden vermekte olduğu hizmetleri kısmen veya tamamen askıya alabilecektir. Mücbir sebeplerin sona ermesinden sonra işbu Sözleşme’nin uygulanmasına ve/veya Platform üzerinden verilen hizmetlere devam edilecektir. Ancak mücbir sebep veya sebepler 30 (otuz) günü aşan bir sürede son bulmamış ise, GAENSTUDIO bu Sözleşme’yi fesih kararı alabilecek, ÜYE’nin hesabını ve/veya Platform üzerinden verdiği hizmetleri sonlandırabilecektir. ÜYE, GAENSTUDIO’nun mücbir sebeplerden kaynaklı olarak işbu Sözleşme’yi feshetmesi, kendisine ait hesabı sonlandırması, Platform üzerinden verdiği hizmetleri sonlandırması ya da Sözleşme’den kaynaklı sorumluluklarını/Platform üzerinden verdiği hizmetleri yerine getirmemesi veya yerine getirmekte gecikmesi nedenlerinden dolayı GAENSTUDIO’dan zarar-ziyan vb. isimler altında herhangi bir talepte bulunma ve GAENSTUDIO aleyhine yasal yollara başvurma hakkına sahip olmadığını şimdiden kabul eder.

 

10. GENEL HÜKÜMLER

10.1.    GAENSTUDIO, tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere, işbu Üyelik Sözleşmesi'ni ve Platform’da yer alan “Aydınlatma Metni-Açık Rıza Beyanı-Çerez Politikası-Ticari Elektronik İleti Gönderim İzni vb. her türlü politikayı, metni, hüküm ve/veya şartı uygun göreceği herhangi bir zamanda, Platform’da ilan ederek tek taraflı olarak değiştirebilir. İşbu Üyelik Sözleşmesi'nin ve bu maddede bahsi geçen diğer metinlerin değişen hükümleri, Platform’da ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. ÜYE; bu madde doğrultusunda GAENSTUDIO tarafından yapılan her türlü değişiklik ile bağlı olduğunu şimdiden kabul eder.

10.2.  Tarafların, işbu Sözleşme ile ilgili hükümleri ve/veya haklarını bir veya birkaç kere kullanmaması, bunlardan feragat etmiş oldukları anlamına gelmeyeceği gibi bu durum diğer tarafa kazanılmış hak iddiasında bulunma hakkını vermez ve söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini de engellemez.

10.3. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin herhangi bir hükmünün, yetkili herhangi bir mahkeme, tahkim heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğuna veya makul olmadığına karar verilmesi halinde, söz konusu geçersizlik, uygulanamazlık veya makul olmama ölçüsünde işbu Üyelik Sözleşmesi bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.

10.4. ÜYE; işbu Üyelik Sözleşmesi’nden ve/veya Platform üzerinden verilen hizmetlerden doğabilecek ihtilaflarda, GAENSTUDIO’nun resmi defter ve ticari kayıtları ile GAENSTUDIO’nun veri tabanında, sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerinin ve bilgisayar kayıtlarının ve diğer her türlü belgesinin bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.

10.5.    İşbu Üyelik Sözleşmesi münhasıran Türkiye Cumhuriyeti Kanunları’na tabi olacaktır ve Sözleşme’nin yorumundan ve/veya uygulanmasından kaynaklanan ya da Sözleşme ile bağlantılı olan her türlü ihtilaf, İstanbul Tüketici Hakem Heyetleri ve İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri'nin münhasır yargı yetkisinde olacaktır.

10.6.    GAENSTUDIO, ÜYE ile ÜYE'nin kaydolurken bildirmiş olduğu e-posta adresi vasıtasıyla veya telefon numarasına arama yapmak ve SMS göndermek suretiyle iletişim kuracak ve bildirimleri bu e-posta ya da telefon numarası aracılığı ile iletecektir. Bu kapsamda, ÜYE, e-posta adresini ve telefon numarasını güncel tutmakla yükümlüdür.

10.7. Taraflar; işbu Sözleşme’nin eklerinin, Platform’da belirtilen prosedürlerin ve Platform’da yer alan Aydınlatma Metni-Çerez Politikası-Açık Rıza Beyanı-Ticari Elektronik İleti Gönderim İzni vb. içeriklerin/metinlerin Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası olduğunu şimdiden kabul ederler. ÜYE, işbu Sözleşme’de yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili Platform’a girmiş olduğu bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

ÜYE, işbu Sözleşme’de yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili Platform’a girmiş olduğu bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

İşbu Üyelik Sözleşmesi 10 (on) madde ve 10 (on) sayfadan ibaret olup ÜYE tarafından her bir hükmü okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle, onaylandığı an itibariyle yürürlüğe girmiştir. ÜYE, onaylamış olduğu işbu Sözleşme’ye kendisine gönderilen e-posta içerisinde yer alan link üzerinden erişim sağlayabilecek olup bu husus ÜYE tarafından şimdiden kabul edilmiştir.