ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

 

Yasal mevzuat uyarınca; ALICI, işbu “Ön Bilgilendirme Formu”nu (Bundan böyle “Form” olarak anılacaktır.) elektronik ortamda onaylamadıkça Taraflar arasında Mesafeli Satış Sözleşmesi akdedilmeyecek olup “Ön Bilgilendirme Formu” ve “Mesafeli Satış Sözleşmesi”nin onaylanmaması halinde de ilgili sipariş tamamlanmayacak ve SATICI herhangi bir taahhüt altına girmeyecektir.

 

MADDE 1 – TARAFLAR

SATICI

Unvan : Standart Tim Reklamcılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Adres : Ramazanoğlu Mah. Yerel Sok. No:1 Kurtköy, Pendik/İSTANBUL

Telefon : 0216 595 30 40 Faks : 0216 595 30 48

Mersis No :

E-Posta : contact@gaenstudio.com

 

ALICI

Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla www.gaenstudio.com isimli internet sitesi üzerinden edinen, kullanan veya yararlanan ve sipariş formuna bilgileri girilen gerçek ya da tüzel kişidir.

Adı-Soyadı :

T.C. Kimlik No :

Adresi :

Telefon :

E-Posta :

 

MADDE 2 – KONUSU

İşbu “Form”un konusu; SATICI’ya ait www.gaenstudio.com isimli internet sitesi üzerinden SATICI tarafından satışa sunulan ürünlerin ALICI’ya satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (Bundan böyle “Yönetmelik” olarak anılacaktır.) ve ilgili diğer mevzuat hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinden meydana gelmektedir.

ALICI; işbu Form’u elektronik ortamda kabul etmekle, mesafeli satış sözleşmesinin akdinden evvel, ilgili sipariş konusu ürüne ilişkin temel özellikler, ürünün vergiler dahil satış fiyatı ve ödeme şekli, varsa kargo ücreti ve teslimata ilişkin hususlar kapsamında (teslimat adresi-teslim edilecek kişi/kurum vb.) SATICI tarafından doğru ve eksiksiz bir biçimde bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

MADDE 3 – SATIŞA KONU ÜRÜN(LER)/ÖDEME BİLGİ VE YÖNTEMLERİ İLE TESLİMAT

3.1. Malın/Ürünün/Ürünlerin/Hizmetin temel özellikleri (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) SATICI’ya ait internet sitesinde yer almaktadır. SATICI tarafından kampanya düzenlenmiş ise ilgili ürünün temel özellikleri kampanya süresince ALICI ve diğer alıcılar tarafından incelenebilecektir. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

Diğer yandan; SATICI, kişiye özel ürün ürettiğinden ve bu kapsamda da ALICI’nın özel talepleri doğrultusunda ürün(ler)i üreteceğinden, ALICI’nın kendisi için özel olarak üretilecek olan sipariş etmiş olduğu ürünün; türü-miktarı-marka/modeli, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, teslim adresi, teslimat şekli-var ise kargo ücreti, fatura bilgileri ve ilgili diğer tüm bilgiler aşağıda yer alan tabloda belirtilmiş olup ALICI bu bilgileri önceden okuduğunu ve onayladığını şimdiden kabul eder.

Ürün Açıklaması

Adet

Peşin Fiyatı

Ara Toplam (KDV Dahil)

Ürün

Kargo Tutarı

Toplam

 

 

TESLİMAT BİLGİLERİ

Teslim Edilecek Kişi

 

Teslimat Adresi

 

Fatura Adresi

 

Sipariş Tarihi

 

Teslim Şekli

 

 

FATURA BİLGİLERİ

Adı/Soyadı/Unvanı

 

T.C. / Vergi Kimlik No

 

Adres

 

Telefon

 

E-Posta Adresi

 

 

ÖDEME ŞEKLİ

Kredi/Banka Kartı

 

Peşin/Taksit (Taksit ile ödeme ise taksit sayısı)

 

Faiz/Vade Farkı (Varsa)

 

 

3.2. Teslimat, kargo firması aracılığı ile md.3.1’de yer alan tabloda “Teslimat Bilgileri” bölümünde belirtilen hususlara uygun şekilde gerçekleştirilecektir. İlgili sipariş konusu ürün(ler) ALICI’dan başka bir kişi ve/veya kuruluşa teslim edilecekse, ALICI ürün(ler)in teslim edileceği 3. kişi ya da kuruluşa ait ad-soyad-unvan-adres vb. bilgileri eksiksiz ve yazılı olarak SATICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Teslim anında ALICI’nın ya da ALICI’nın gösterdiği 3. kişi veya kurumun adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, mevcut olması halinde 3. kişi ya da kurumun ilgili ürün(ler)in teslimini kabul etmemesinden ya da geç kabul etmesinden ve/veya ALICI’nın ürün(ler)i geç teslim almasından ya da hiç teslim almamasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI'ya iade edilmesinden dolayı oluşan giderlere ALICI katlanacaktır.

3.3. Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücreti, diğer her türlü vergi, resim, harç gibi ek ücretler ALICI tarafından ödenecektir. Kargo Ücreti: SATICI’ya ait internet sitesinde, aksi belirtilmedikçe kargo fiyatı sipariş toplam tutarına eklenmekte ve ALICI tarafından ödenmektedir. Ürün bedeline dahil değildir.

3.4. Fatura; siparişin teslimatı esnasında teslimat adresine sipariş ile birlikte veya elektronik ortamda e-fatura şeklinde ALICI’nın bildirdiği e-posta adresine teslim edilecektir. ALICI tarafından belirtilen fatura adresi ile teslimat adresinin farklı olması halinde, ALICI, faturanın ilgili adrese teslimi için ek bir kargo ücreti ödemeyi şimdiden kabul ve taahhüt eder.

3.5. ALICI, vadeli satışların sadece bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve ALICI arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Taksitlendirme işlemlerinde, ALICI ile kart sahibi banka arasında imzalamış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile ALICI arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. ALICI, ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir.

3.6. Sipariş konusu ürün(ler) kapsamında; sipariş aşamasında ya da sipariş sonrasında yasal değişiklik ve sair nedenlerden ötürü, KDV artışı, ek vergilendirme, harç vb. bedeller ile ilgili mevzuat gereği değişiklik meydana gelmesi halinde, SATICI ilgili değişiklikleri (ALICI’nın lehine ya da aleyhine olup olmasına bakmaksızın) yine mevzuata uygun olarak ALICI’ya yansıtacaktır. Bu kapsamda ALICI, ek bedel ödemesi gerektiği hallerde bu bedelleri de ödeyeceğini şimdiden kabul ve taahhüt eder.

 

MADDE 4 - GENEL HÜKÜMLER

4.1. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesinde sözleşme konusu ürün(ler)in temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimat vb. Yönetmelik’te md.5 içerisinde yer alan tüm hususlara ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda işbu “Form”u onaylayarak gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI; bu “Form”u elektronik ortamda teyit ederek, ilgili siparişe ilişkin “Mesafeli Satış Sözleşmesi”nin kurulmasından evvel, SATICI tarafından kendisine verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürün(ler)e ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.2. İşbu “Form” konusu her bir ürün, 30 (otuz) günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICI'nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeki ön bilgiler kısmında belirtilen süre zarfında ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. SATICI’ya ait internet sitesinde “tahmini teslimat tarihi” şeklinde belirtilen ürünlerin, teslimat tarihi tahmini olarak belirtilmiş olup bu ifade herhangi bir taahhüt içermemektedir. Bu ürünler mevzuatta belirtildiği üzere en geç 30 (otuz) gün içerisinde ALICI’ya teslim edilecektir.

4.3. SATICI, işbu “Form” konusu ürün(ler)i eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere/özelliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları, işin gereği olan bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu kapsamda; ALICI, bu “Form” konusu ürün/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı ürün/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan ürün/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra ürün/hizmetin özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa ürün/hizmet kullanılmamalıdır ve faturası da iade edilmelidir.

4.4. ALICI, işbu “Form” konusu ürün(ler)in teslimatı için; bu “Form”u elektronik ortamda teyit edeceğini ve sipariş konusu ürün(ler)in bedelini de bu “Form”da ve aynı şekilde “Mesafeli Satış Sözleşmesi”nde belirtildiği şekilde ödemekle yükümlü olduğunu şimdiden kabul ve taahhüt eder. Bu kapsamda ALICI, herhangi bir nedenle bu “Form”/sipariş konusu ürün(ler)in bedelinin ödenmemesi ve/veya banka, finans kuruluşu kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın ürün(ler)i teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Herhangi bir sebeple banka ve/veya finans kuruluşu tarafından başarısız kodu gönderilen ancak banka ve/veya finans kuruluşu tarafından SATICI’ya yapılan ödemelere ilişkin SATICI’nın herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını ALICI kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.5. ALICI ile sipariş esnasında kullanılan kredi/banka kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürün(ler)in ALICI’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi/banka kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, SATICI, kredi/banka kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi/banka kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi/banka kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini ALICI’dan talep edebilir. ALICI’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkûr taleplerin 24 (yirmidört) saat içerisinde karşılanmaması halinde ise SATICI, siparişi iptal etme hakkını haizdir. ALICI; bu madde kapsamında zarara uğraması halinde SATICI’dan hiçbir talepte bulunmayacağını ve hiçbir şekilde SATICI’nın sorumluluğuna gitmeyeceğini şimdiden kabul ve taahhüt eder.

4.6. SATICI, teslimi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesintiye uğraması ve başkaca olağanüstü durumlar ile Taraflar’ın iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve Taraflar’ın borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebep halleri nedeni ile işbu “Form” konusu ürün(ler)i süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI da i) siparişin iptal edilmesi, ii) sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesi ve/veya iii) teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini SATICI’dan talep etme hakkını haizdir. ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde ALICI’nın nakit ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 14 (ondört) gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’nın kredi kartı/banka kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 (ondört) gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve SATICI tarafından kredi/banka kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasının alacağı sürenin SATICI’nın sorumluluğunda olmadığını bildiğini ve olası gecikmeler için SATICI’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.7. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde işbu “Form” konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde yazılı olarak ALICI’ya bildireceğini ve 14 (ondört) günlük süre içinde de toplam bedeli ALICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.8. İşbu “Form” konusu ürün(ler)in ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra, ALICI'ya ait kredi/banka kartının yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün(ler)in bedelini SATICI'ya ödememesi durumunda, ALICI ilgili ürün(ler)i 3 (üç) gün içinde SATICI'ya iade etmek zorundadır. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir. Aksi taktirde ALICI, SATICI’nın, ürün miktarını faizi ile birlikte kendisinden tazmin etmek maksadı ile her türlü yola başvuracağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.9. SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

4.10. Taraflar, işbu “Form”da yer alan adreslerinin, tebligata açık adresleri olduğunu ve bu adreslere yapılacak her türlü tebligatın geçerli ve yasal sayılacağını ve bu adreslerde meydana gelen değişikliklerin derhal Taraflar’a yazılı olarak bildirileceğini, aksi halde işbu “Form”da yazılı adreslere yapılacak tebligatların Taraflar’ı bağlayacağı ve geçerli yasal tebligat olarak kabul edileceğini kabul ve taahhüt etmişlerdir.

 

MADDE 5 - CAYMA HAKKI

5.1. ALICI; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (ondört) gün içerisinde SATICI’ya bildirmek şartıyla hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;

a)  Tek sipariş söz konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, ALICI’nın veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün;

b)  Birden fazla parçadan oluşan mallarda, ALICI’nın veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün;

c)   Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, ALICI’nın veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün;

esas alınacaktır.

ALICI’nın, cayma hakkını kullandığına dair bildirimi bu süre içinde SATICI’ya yöneltmiş olması gerekmektedir. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, ALICI’nın onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ya aittir. ALICI, işbu “Form”u, siparişine ilişkin mesafeli satış sözleşmesini ya da buna karşılık gelen herhangi bir teklifi kabul etmeden önce ayrıntıları Yönetmelik’te belirlenen hususlarda ve siparişi onayladığı takdirde ödeme yükümlülüğü altına gireceği ve cayma hakkı konusunda açık ve anlaşılır şekilde SATICI tarafından bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

5.2. ALICI’nın, cayma hakkını kullanabilmesi için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI’ya, iadeli taahhütlü posta, faks veya SATICI’ya ait olan contact@gaenstudio.com isimli e-posta adresine yazılı bildirimde bulunarak talebini iletmesi gerekmektedir. SATICI, zorunda olmamak kaydıyla, ALICI’ya, ürünü göndermek istediği kargo şirketini SATICI tarafından sağlanan seçenekler üzerinden seçme hakkı verebilir. Cayma bildiriminin yapılacağı iletişim kanallarına www.gaenstudio.com linkinden ulaşılabilir.

Cayma hakkının kullanılması halinde ilgili ürünün ALICI tarafından,

a)  3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu “iade faturası” ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri, “iade faturası” kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)

b)  İade formu,

c)   İade edilecek ürün(ler)in kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları;

ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak SATICI’ya teslim edilmesi gerekmektedir.

5.3. SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 14 (ondört) günlük süre içerisinde toplam bedeli ALICI’ya iade etmekle yükümlüdür. Cayma hakkının kullanılmasından itibaren ALICI’nın da bahse konu ürünü 10 (on) günlük süre içerisinde iade etmesi gerekmektedir.

5.4. ALICI’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya malın iadesi/cayma hakkının kullanımı imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.

5.5. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

5.6. ALICI’nın, cayma hakkının kullanabilmesi için sipariş konusu ürün(ler)in işbu “Form”da yer alan “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler” başlıklı md.6’da belirtilen ürünlerden/hizmetlerden olmaması gerekir.

 

MADDE 6 - CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

ALICI aşağıda belirtilen ürünler kapsamında cayma/iade/iptal hakkını kullanamayacaktır:

a)  Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SATICI’nın kontrolünde olmayan mal veya hizmetler,

b)  Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan/üretilen ve geri gönderilmeye müsait olmayan ürünler,

c)  Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek mallar,

d)  Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanlar,

e)  Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallar,

f)   Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurların açılmış olması halinde kitap, dijital içerik, yazılım programı, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazları, ses veya görüntü kayıtları ve bilgisayar sarf malzemeler,

g)  Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında gazete ve dergi gibi süreli yayınlara ilişkin mallar,

h)  Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ile ALICI’ya anında teslim edilen gayri maddi mallar,

i)    Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, ALICI’nın onayı ile ifasına başlanan hizmetler.

 

MADDE 7 – KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE FİKRİ-SINAİ HAKLAR

7.1. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesine girdiği kendisine ait ad, soyad, e-posta adresi, T.C. Kimlik Numarası, demografik veriler, mali veriler, telefon numarası, kredi/banka kartı bilgileri, banka hesap bilgileri/IBAN numarası vb. her türlü özel ve genel nitelikteki kişisel verisinin; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı yönetmelikler çerçevesinde getirilen genel ve özel ilkelere uygun olarak, sipariş almak, ürün ve hizmetleri sunmak, ürün ve hizmetleri geliştirmek, sistemsel sorunları çözmek, ödeme işlemlerini gerçekleştirmek, siparişler, ürünler ve hizmetler hakkında pazarlama faaliyetlerinde kullanılmak, ALICI’ya ait bilgilerin güncellenmesinde ve üyeliklerin yönetimi ve sürdürülmesi ile ALICI ile SATICI arasında kurulan mesafeli satış sözleşmesi ve sair sözleşmelerin ve/veya ön bilgilendirme formlarının ifası amacıyla ve 3. kişilerin teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerinin SATICI adına yerine getirilmesini sağlamak için SATICI, SATICI iştirakleri ve üçüncü kişi ve/veya kuruluşlar tarafından süresiz ya da süreli olarak kaydedilmesine, yazılı/manyetik arşivlerde muhafaza edilebilmesine, kullanılmasına, güncellenmesine, paylaşılmasına, transfer edilmesine, işlenmesine, elde edilmesine, depolanmasına, her hangi bir şekilde ve yerde muhafaza edilmesine, değiştirilmesine, yeniden düzenlenmesine, açıklanmasına, devralınmasına, elde edilebilir hale getirilmesine, sınıflandırılmasına, yurt içine ve yurt dışına aktarılmasına, yetkili makamlardan talep gelmesi halinde yetkili makamlarla paylaşılmasına, bazı istatistiki değerlendirmeler için kullanılmasına kendi inisiyatifi ile açıkça rıza verdiğini kabul ve beyan eder.

7.2. ALICI, md.7.1 kapsamında açık rızası alınarak işlenen kendisine ait her türlü kişisel verinin hangi amaçla işleneceği, hangi amaçla ve kimlere aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebepleri ve kişisel veri sahiplerinin diğer hakları kapsamında SATICI tarafından bilgilendirdiğini ve SATICI’nın aydınlatma yükümlüğünü yerine getirdiğini kabul eder.

7.3. ALICI tarafından SATICI’ya ait internet sitesine girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, SATICI tarafındaki kendi sistem altyapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine göre günümüz teknik imkanları ölçüsünde alınmıştır. Bununla beraber, söz konusu bilgiler ALICI’ya ait cihazlardan girildiğinden ALICI tarafından korunmaları ve ilgisiz kişilerce erişilememesi için, virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dahil, gerekli tedbirlerin alınması sorumluluğu ALICI’ya aittir.

7.4. SATICI’ya ait internet sitesi ve sitenin içerikleri/hizmetleri/görselleri/yazıları ve ilgili internet sitesine ilişkin her türlü basılı veya elektronik dokümanın, ilgili internet sitesinde satılan tüm ürünlerin, bu ürünlere ait grafik-tasarım-dizayn vb. hususların, SATICI’nın “gaen studio” isimli marka adının ve bu maddede sayılan unsurların bütün kopyalarının fikri ve sınai tüm hakları (telif hakları, lisans hakları, tescilli olsun veya olmasın marka-patent-endüstriyel tasarım vb. her türlü haklar) 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve ilgili diğer tüm kanunlar uyarınca münhasıran Standart Tim Reklamcılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin mülkiyetindedir. Bu kapsamda; bu maddede belirtilen ve mülkiyeti SATICI’ya ait olan unsurlar ALICI tarafından doğrudan ya da dolaylı olarak değiştirilemez, kopyalanamaz, dağıtılamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kiralanamaz, benzeri faaliyetlerde bulunulamaz ve/veya bu fiillerin yapılması teşvik edilemez.

 

MADDE 8 – ŞİKÂYET/İTİRAZ VE YETKİLİ MAHKEME

ALICI’nın; şikâyet ve itirazları kapsamında; 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun md.68/1’de belirtilen bedeller dahilinde, mal veya hizmeti satın aldığı veya yerleşim yerinin bulunduğu yerdeki İl ya da İlçe Tüketici Hakem Heyetleri yetkilidir. Parasal sınırlar her takvim yılı başından itibaren geçerli olmak üzere, o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Taraflar, Tüketici Hakem Heyeti’nin kararına karşı ilgili kararın tebliğ tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde ilgili Tüketici Hakem Heyeti’nin bulunduğu yerdeki Tüketici Mahkemesi’ne itiraz edebilir.

Belirlenen bedellerin üzerindeki uyuşmazlıklarda Tüketici Hakem Heyetleri’ne başvuru yapılamayacak olup bu hallerde Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Ben ALICI olarak, işbu 8 (sekiz) maddeden oluşan “Ön Bilgilendirme Form”unda yer alan tüm hususları okudum, anladım, kendi serbest iradem ile gayri kabili rücu kabul ettim ve tüm hususları onayladım.

ALICI SATICI