MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

Yasal mevzuat uyarınca; ALICI, “Ön Bilgilendirme Formu”nu elektronik ortamda onaylamadıkça Taraflar arasında işbu “Mesafeli Satış Sözleşmesi” akdedilmeyecek olup “Ön Bilgilendirme Formu” ve işbu “Mesafeli Satış Sözleşmesi”nin onaylanmaması halinde de ilgili sipariş tamamlanmayacak ve SATICI herhangi bir taahhüt altına girmeyecektir.

1.    TARAFLAR

SATICI

Unvan : Standart Tim Reklamcılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Adres : Ramazanoğlu Mah. Yerel Sok. No:1 Kurtköy, Pendik/İSTANBUL

Telefon : 0216 595 30 40 Faks : 0216 595 30 48

Mersis No :

E-Posta : contact@gaenstudio.com

 

ALICI

Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla www.gaenstudio.com isimli internet sitesi üzerinden edinen, kullanan veya yararlanan ve sipariş formuna bilgileri girilen gerçek ya da tüzel kişidir.

Adı-Soyadı :

T.C. Kimlik No :

Adresi :

Telefon :

E-Posta :

İşbu “Mesafeli Satış Sözleşmesi” (Bundan böyle "Sözleşme" olarak anılacaktır.); SATICI ile ALICI arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde elektronik ortamda kurulmuştur. İşbu sözleşmeyi kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

2.    TANIMLAR

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

Bakanlık : Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nı,

Bakan : Gümrük ve Ticaret Bakanı’nı,

Alıcı : Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,

Satıcı : Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye mal sunan ya da mal sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi,

Hizmet : Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu,

Taraflar : SATICI ve ALICI’yı,

İnternet Sitesi : SATICI’ya ait www.gaenstudio.com isimli internet adresini,

Sözleşme : SATICI ile ALICI arasında elektronik ortamda kurulan işbu Sözleşme’yi,

Ürün/Ürünler : Alışverişe konu olan taşınır eşya ile elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri her türlü ürünü,

Kanun : 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,

Yönetmelik : Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni.

3.    KONUSU

İşbu Sözleşme 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'ne uygun olarak düzenlenmiştir. Taraflar işbu Sözleşme nezdinde 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler.

İşbu Sözleşme’nin konusu; ALICI’nın, SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün(ler)in satışı ve teslimi ile ilgili olarak Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir. Listelenen ve internet sitesinde ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler SATICI tarafından güncelleme yapılana ve/veya değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

4.    SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ

4.1.     Mal(lar)ın/Ürün(ler)in/Hizmetin temel özellikleri SATICI’ya ait internet sitesinde yayınlanmaktadır. SATICI tarafından kampanya düzenlenmiş ise ilgili ürünün temel özellikleri kampanya süresince ALICI ve diğer alıcılar tarafından incelenebilecektir.

Diğer yandan; SATICI, kişiye özel ürün ürettiğinden ve bu kapsamda da ALICI’nın özel talepleri doğrultusunda ürün(ler)i üreteceğinden, ALICI’nın kendisi için özel olarak üretilecek olan sipariş etmiş olduğu ürünün; türü, miktarı, markası/modeli, rengi ve adedi aşağıda md.4.3 içerisinde detaylı bir şekilde belirtilmiştir.

4.2.     Listelenen ve SATICI’nın internet sitesinde ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler SATICI tarafından güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

4.3.     İşbu Sözleşme konusu ürün(ler)in ya da hizmetin açıklaması ve tüm vergiler dâhil satış fiyatı ve ödeme şekli aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

 

Ürün Açıklaması

Adet

Peşin Fiyatı

Ara Toplam (KDV Dahil)

Ürün

     

Kargo Tutarı

     

Toplam

 

 

 

TESLİMAT BİLGİLERİ

Teslim Edilecek Kişi

 

Teslimat Adresi

 

Fatura Adresi

 

Sipariş Tarihi

 

Teslim Şekli

 

         

 

 

 

FATURA BİLGİLERİ

 

Adı/Soyadı/Unvanı

 

 

T.C. / Vergi Kimlik No

 

 

Adres

 

 

Telefon

 

 

E-Posta Adresi

 

 

ÖDEME ŞEKLİ

Kredi/Banka Kartı

 

Peşin/Taksit (Taksit ile ödeme ise taksit sayısı)

 

Faiz/Vade Farkı (Varsa)

 

 

Fatura; siparişin teslimatı esnasında teslimat adresine sipariş ile birlikte veya elektronik ortamda e-fatura şeklinde ALICI’nın bildirdiği e-posta adresine teslim edilecektir. ALICI tarafından belirtilen fatura adresi ile teslimat adresinin farklı olması halinde, ALICI, faturanın ilgili adrese teslimi için ek bir kargo ücreti ödemeyi şimdiden kabul ve taahhüt eder.

4.4.    Teslimat, kargo firması aracılığı ile md.4.3’te yer alan tabloda “Teslimat Bilgileri” bölümünde belirtilen hususlara uygun şekilde gerçekleştirilecektir. İlgili sipariş konusu ürün(ler) ALICI’dan başka bir kişi ve/veya kuruluşa teslim edilecekse, ALICI ürün(ler)in teslim edileceği 3. kişi ya da kuruluşa ait ad-soyad-unvan-adres vb. bilgileri eksiksiz ve yazılı olarak SATICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Teslim anında ALICI’nın ya da ALICI’nın gösterdiği 3. kişi veya kurumun adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, mevcut olması halinde 3. kişi ya da kurumun ilgili ürün(ler)in teslimini kabul etmemesinden ya da geç kabul etmesinden ve/veya ALICI’nın ürün(ler)i geç teslim almasından ya da hiç teslim almamasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI'ya iade edilmesinden dolayı oluşan giderlere ALICI katlanacaktır.

4.5.     Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücreti, diğer her türlü vergi, resim, harç gibi ek ücretler ALICI tarafından ödenecektir. Kargo Ücreti: SATICI’ya ait internet sitesinde, aksi belirtilmedikçe kargo fiyatı sipariş toplam tutarına eklenmekte ve ALICI tarafından ödenmektedir. Ürün bedeline dahil değildir.

4.6.     ALICI, vadeli satışların sadece bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve ALICI arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Taksitlendirme işlemlerinde, ALICI ile kart sahibi banka arasında imzalamış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile ALICI arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. ALICI, ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir.

4.7.     Sipariş konusu ürün(ler) kapsamında; sipariş aşamasında ya da sipariş sonrasında, yasal değişiklik ve sair nedenlerden ötürü, KDV artışı, ek vergilendirme, harç vb. bedeller ile ilgili mevzuat gereği değişiklik meydana gelmesi halinde, SATICI ilgili değişiklikleri (ALICI’nın lehine ya da aleyhine olup olmasına bakmaksızın) yine mevzuata uygun olarak ALICI’ya yansıtacaktır. Bu kapsamda ALICI, ek bedel ödemesi gerektiği hallerde bu bedelleri de ödeyeceğini şimdiden kabul ve taahhüt eder.

 

5.    GENEL HÜKÜMLER

5.1.    ALICI, SATICI’ya ait internet sitesinde Sözleşme konusu ürün(ler)in temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimat vb. Yönetmelik’te md.5 içerisinde yer alan tüm hususlara ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda “Ön Bilgilendirme Formu”nu onaylayarak gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI’nın; “Ön Bilgilendirme”yi elektronik ortamda teyit etmesi, işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin kurulmasından evvel, SATICI tarafından ALICI'ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürün(ler)e ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2.    İşbu Sözleşme konusu her bir ürün, 30 (otuz) günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICI'nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeki ön bilgiler kısmında belirtilen süre zarfında ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. SATICI’ya ait internet sitesinde “tahmini teslimat tarihi” şeklinde belirtilen ürünlerin, teslimat tarihi tahmini olarak belirtilmiş olup bu ifade herhangi bir taahhüt içermemektedir. Bu ürünler mevzuatta belirtildiği üzere en geç 30 (otuz) gün içerisinde ALICI’ya teslim edilecektir.

5.3.    Kargo ücreti ALICI tarafından ödenecektir. SATICI, kendisine ait internet sitesinde ilgili sipariş ile ilgili teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse, teslimat masrafları SATICI’ya ait olacaktır. Kargo firmasının, ürünü ALICI’ya teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle ve/veya SATICI’dan kaynaklanmayan başkaca nedenlerle, siparişi verilen ürün(ler)in ALICI'ya hiç teslim edilememesinden ya da md.5.2’de yer alan 30 (otuz) günlük süre içerisinde teslim edilememesinden dolayı SATICI her ne nam ve ad altında olursa olsun sorumlu tutulamaz.

5.4.    SATICI, Sözleşme konusu ürün(ler)i eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere/özelliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları, işin gereği olan bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.5.    SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

5.6.    SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde işbu Sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde yazılı olarak ALICI’ya bildireceğini ve 14 (ondört) günlük süre içinde de toplam bedeli ALICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.7.    ALICI, işbu Sözleşme konusu ürün(ler)in teslimatı için bu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle Sözleşme konusu ürün(ler)in bedelinin ödenmemesi ve/veya banka, finans kuruluşu kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın Sözleşme konusu ürün(ler)i teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Herhangi bir sebeple banka ve/veya finans kuruluşu tarafından başarısız kodu gönderilen ancak banka ve/veya finans kuruluşu tarafından SATICI’ya yapılan ödemelere ilişkin SATICI’nın herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını ALICI kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.8.    İşbu Sözleşme konusu ürün(ler)in ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra, ALICI'ya ait kredi/banka kartının yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün(ler)in bedelini SATICI'ya ödememesi durumunda, ALICI ilgili ürün(ler)i 3 (üç) gün içinde SATICI'ya iade etmek zorundadır. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir. Aksi taktirde ALICI, SATICI’nın, ürün miktarını faizi ile birlikte kendisinden tazmin etmek maksadı ile her türlü yola başvuracağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.9.    SATICI, teslimi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesintiye uğraması ve başkaca olağanüstü durumlar ile Taraflar’ın iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve Taraflar’ın borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebep halleri nedeni ile işbu Sözleşme konusu ürün(ler)i süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI da i) siparişin iptal edilmesi, ii) Sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesi ve/veya iii) teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini SATICI’dan talep etme hakkını haizdir. ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde ALICI’nın nakit ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 14 (ondört) gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’nın kredi kartı/banka kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 (ondört) gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve SATICI tarafından kredi/banka kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasının alacağı sürenin SATICI’nın sorumluluğunda olmadığını bildiğini ve olası gecikmeler için SATICI’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.10. SATICI’nın, ALICI tarafından internet sitesine kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, reklam, bildirim ve diğer amaçlarla ALICI’ya ulaşma hakkı bulunmaktadır. ALICI, işbu Sözleşme’yi kabul etmekle SATICI’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen elektronik iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini ve kendisi tarafından internet sitesine girilen adres, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden SATICI tarafından kendisine ticari elektronik ileti gönderilmesine onay verdiğini kabul ve beyan etmektedir.

5.11. ALICI, Sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır ve faturası da iade edilmelidir.

5.12. ALICI ile sipariş esnasında kullanılan kredi/banka kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürün(ler)in ALICI’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi/banka kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, SATICI, kredi/banka kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi/banka kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi/banka kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini ALICI’dan talep edebilir. ALICI’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkûr taleplerin 24 (yirmidört) saat içerisinde karşılanmaması halinde ise SATICI, siparişi iptal etme hakkını haizdir.

5.13. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SATICI’nın ilk bildirimi anında derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

5.14. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki-idari ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI’yı bağlayacaktır ve SATICI’nın zarara uğraması halinde de tüm zararları SATICI’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten ALICI tarafından tazmin edilecektir.

5.15. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, SATICI’ya ait internet sitesine üye olan 3. kişilerin hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet ve işlemlerde (spam, virüs, truva atı vb.) bulunamaz. ALICI’nın bu maddeye aykırı eylemlerinden ötürü 3. kişilerin ya da SATICI’nın zarara uğraması halinde, tüm zararlar ilk talep anında derhal, nakden ve defaten ALICI tarafından karşılanacaktır.

5.16. SATICI’ya ait internet sitesinin üzerinden, SATICI’nın kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler ALICI’ya yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.

5.17. İşbu Sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden ALICI işbu ihlal nedeniyle cezai, idari ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, SATICI’yı bu ihlallerin hukuki, idari ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, SATICI’nın ALICI’ya karşı işbu Sözleşme’ye uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

5.18. Taraflar, işbu “Mesafeli Satış Sözleşmesi”nde yer alan adreslerinin, tebligata açık adresleri olduğunu ve bu adreslere yapılacak her türlü tebligatın geçerli ve yasal sayılacağını ve bu adreslerde meydana gelen değişikliklerin derhal Taraflar’a yazılı olarak bildirileceğini, aksi halde işbu “Mesafeli Satış Sözleşmesi”nde yazılı adreslere yapılacak tebligatların Taraflar’ı bağlayacağı ve geçerli yasal tebligat olarak kabul edileceğini kabul ve taahhüt etmişlerdir.

 

6.    ÖZEL ŞARTLAR

6.1.    SATICI, kendi münhasır takdirinde olmak üzere, kendisine ait internet sitesinde dilediği zamanlarda koşulları yine kendisi tarafından belirlenmek üzere alıcılar için çeşitli kampanyalar düzenleyebilir. Ancak, ALICI’nın herhangi bir sebeple satın aldığı ürün(ler)i iade, cayma hakkı vb. sebeplerle iade etmesi halinde SATICI tarafından düzenlenen kampanya koşullarının herhangi bir sebeple sağlanamaması halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı/fayda iptal edilir ve ALICI’ya yapılacak iade ödemesinden düşülür. ALICI’nın, iadesinin ve cayma hakkının kullanımın mümkün olmadığı bir ürün satın alması halinde ise iade ya da cayma hakkı kullanımı mümkün olamayacağından, bu durumlarda ürün kampanyada alınmış olsun ya da olmasın SATICI tarafından ALICI’ya indirimli ya da indirimsiz herhangi bir bedel iadesi de yapılmayacaktır.

6.2.    ALICI’nın aynı faturada birden fazla kampanyadan yararlanabilir durumda olması halinde kampanyalar birleştirilmeyecek ve ALICI yalnızca bir kampanyadan yararlanabilecektir. ALICI böyle bir durumda herhangi bir hak talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.3.    SATICI’nın, kendisine ait internet sitesinde duyurduğu kampanyaları dilediği zaman durdurma, güncelleme ve kampanya koşullarını değiştirme hakkı saklıdır. ALICI’nın, SATICI’ya ait internet sitesinden yapacağı her bir alışveriş öncesi kampanya koşullarını incelemesi gerekmektedir.

6.4.    ALICI, sipariş bedelinin ödemesini yaparken kullandığı kredi kartının bağlı olduğu bankanın kampanyalar düzenleyerek kendisinin ödeme için seçmiş olduğu taksit adedinin daha üstünde bir taksit adedi uygulayabileceğini, taksit öteleme gibi hizmetler sunulabileceğini bildiğini kabul eder. Bu tür kampanyalar ilgili bankanın inisiyatifinde olup bu tarz bir durumun varlığı halinde, siparişte kullanılan kredi kartının hesap kesim tarihinden itibaren ilgili sipariş toplamı taksit adedine bölünerek ALICI’nın kredi kartı özetine ilgili banka tarafından yansıtılacaktır. İlgili banka, taksit tutarlarını küsurat farklarını dikkate alarak aylara eşit olarak dağıtmayabileceği gibi detaylı ödeme planı oluşturulması da ilgili bankanın inisiyatifindedir.

 

7.    CAYMA HAKKI

7.1.    ALICI; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (ondört) gün içerisinde SATICI’ya bildirmek şartıyla hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek işbu Sözleşme’den cayma hakkını kullanabilir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde; i)Tek sipariş söz konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, ALICI’nın veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün; ii)Birden fazla parçadan oluşan mallarda, ALICI’nın veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün; iii)Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, ALICI’nın veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün; esas alınacaktır. ALICI’nın, cayma hakkını kullandığına dair bildirimi bu süre içinde SATICI’ya yöneltmiş olması gerekmektedir. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, ALICI’nın onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ya aittir. ALICI, işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni ya da buna karşılık gelen herhangi bir teklifi kabul etmeden önce ayrıntıları Yönetmelik’te belirlenen hususlarda ve siparişi onayladığı takdirde ödeme yükümlülüğü altına gireceği ve cayma hakkı konusunda açık ve anlaşılır şekilde SATICI tarafından bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

7.2.    ALICI’nın, cayma hakkını kullanabilmesi için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI’ya, iadeli taahhütlü posta, faks veya SATICI’ya ait olan contact@gaenstudio.com isimli e-posta adresine yazılı bildirimde bulunarak talebini iletmesi gerekmektedir. SATICI, zorunda olmamak kaydıyla, ALICI’ya, ürünü göndermek istediği kargo şirketini SATICI tarafından sağlanan seçenekler üzerinden seçme hakkı verebilir. Cayma bildiriminin yapılacağı iletişim kanallarına www.gaenstudio.com linkinden ulaşılabilir.

Cayma hakkının kullanılması halinde ilgili ürünün ALICI tarafından,

a)  3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu “iade faturası” ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri, “iade faturası” kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)

b)  İade formu,

c)   İade edilecek ürün(ler)in kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları;

ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak SATICI’ya teslim edilmesi gerekmektedir.

7.3.    SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 14 (ondört) günlük süre içerisinde toplam bedeli ALICI’ya iade etmekle yükümlüdür. Cayma hakkının kullanılmasından itibaren ALICI’nın da bahse konu ürünü 10 (on) günlük süre içerisinde iade etmesi gerekmektedir.

7.4.    ALICI’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya malın iadesi/cayma hakkının kullanımı imkânsızlaşırsa, ALICI kusuru oranında SATICI’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.

7.5.    Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

7.6.    ALICI’nın cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan ürün(ler)in çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi veya hakem heyeti kararları ile ALICI’ya bedel iadesine karar verilen durumlarda, alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade prosedürü aşağıda belirtildiği şekildedir:

ALICI ürün(ler)i kaç taksit ile aldıysa ilgili banka, ALICI’ya geri ödemesini taksitle yapmaktadır. SATICI bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra, banka poslarından yapılan taksitli harcamaların ALICI’nın kredi kartına iadesi durumunda, konuya müdahil olan tarafların mağdur duruma düşmemesi için talep edilen iade tutarları, yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına ilgili banka tarafından aktarılır. ALICI’nın satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları, eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1 (bir) iade yansıyacak ve ALICI iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır.

7.7.    ALICI’nın, cayma hakkının kullanabilmesi için sipariş konusu ürün(ler)in işbu Sözleşme’de yer alan “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler” başlıklı md.8’de belirtilen ürünlerden/hizmetlerden olmaması gerekir.

 

8.    CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

ALICI aşağıda belirtilen ürünler kapsamında cayma/iade/iptal hakkını kullanamayacaktır:

a)  Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SATICI’nın kontrolünde olmayan mal veya hizmetler,

b)  Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan/üretilen ve geri gönderilmeye müsait olmayan ürünler,

c)  Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek mallar,

d)  Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanlar,

e)  Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallar,

f)   Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurların açılmış olması halinde kitap, dijital içerik, yazılım programı, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazları, ses veya görüntü kayıtları ve bilgisayar sarf malzemeler,

g)  Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında gazete ve dergi gibi süreli yayınlara ilişkin mallar,

h)  Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ile ALICI’ya anında teslim edilen gayri maddi mallar,

i)    Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, ALICI’nın onayı ile ifasına başlanan hizmetler.

 

9.    KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI, TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ VE FİKRİ-SINAİ HAKLAR

9.1.    ALICI, SATICI’ya ait internet sitesine girdiği kendisine ait ad, soyad, e-posta adresi, T.C. Kimlik Numarası, demografik veriler, mali veriler, telefon numarası, kredi/banka kartı bilgileri, banka hesap bilgileri/IBAN numarası vb. her türlü özel ve genel nitelikteki kişisel verisinin; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı yönetmelikler çerçevesinde getirilen genel ve özel ilkelere uygun olarak, sipariş almak, ürün ve hizmetleri sunmak, ürün ve hizmetleri geliştirmek, sistemsel sorunları çözmek, ödeme işlemlerini gerçekleştirmek, siparişler, ürünler ve hizmetler hakkında pazarlama faaliyetlerinde kullanılmak, ALICI’ya ait bilgilerin güncellenmesinde ve üyeliklerin yönetimi ve sürdürülmesi ile ALICI ile SATICI arasında kurulan mesafeli satış sözleşmesi ve sair sözleşmelerin ve ön bilgilendirme formlarının ifası amacıyla ve 3. kişilerin teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerinin SATICI adına yerine getirilmesini sağlamak için SATICI, SATICI iştirakleri ve üçüncü kişi ve/veya kuruluşlar tarafından süresiz ya da süreli olarak kaydedilmesine, yazılı/manyetik arşivlerde muhafaza edilebilmesine, kullanılmasına, güncellenmesine, paylaşılmasına, transfer edilmesine, işlenmesine, elde edilmesine, depolanmasına, her hangi bir şekilde ve yerde muhafaza edilmesine, değiştirilmesine, yeniden düzenlenmesine, açıklanmasına, devralınmasına, elde edilebilir hale getirilmesine, sınıflandırılmasına, yurt içine ve yurt dışına aktarılmasına, yetkili makamlardan talep gelmesi halinde yetkili makamlarla paylaşılmasına, bazı istatistiki değerlendirmeler için kullanılmasına kendi inisiyatifi ile açıkça rıza verdiğini kabul ve beyan eder.

9.2.    ALICI, md.9.1 kapsamında açık rızası alınarak işlenen kendisine ait her türlü kişisel verinin hangi amaçla işleneceği, hangi amaçla ve kimlere aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebepleri ve kişisel veri sahiplerinin diğer hakları kapsamında SATICI tarafından bilgilendirdiğini ve SATICI’nın aydınlatma yükümlüğünü yerine getirdiğini kabul eder.

9.3.    ALICI’ya, yürürlükteki mevzuata uygun şekilde, her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin tanıtım, reklam, iletişim, promosyon, satış ve pazarlama amacıyla, kredi kartı ve üyelik bilgilendirme, işlem, uygulamaları için Standart Tim Reklamcılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (SATICI) tarafından, SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, otomatik arama, bilgisayar, telefon, e-posta/mail, faks, diğer elektronik iletişim araçları ile ticari elektronik iletişimler yapılabilir. ALICI, SATICI’nın kendisini aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirdiğini ve bu kapsamda kendisine ticari elektronik iletiler gönderilmesine açık rıza verdiğini kabul etmiştir.

9.4.    ALICI tarafından SATICI’ya ait internet sitesine girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, SATICI tarafındaki kendi sistem altyapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine göre günümüz teknik imkanları ölçüsünde alınmıştır. Bununla beraber, söz konusu bilgiler ALICI’ya ait cihazlardan girildiğinden ALICI tarafından korunmaları ve ilgisiz kişilerce erişilememesi için, virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dahil, gerekli tedbirlerin alınması sorumluluğu ALICI’ya aittir.

9.5.    ALICI, SATICI'ya; belirtilen iletişim kanallarından ulaşarak veri kullanımının-işlenmesinin ve/veya iletişimlerin her zaman için durdurulmasını talep edebilir. ALICI'nın bu husustaki açık bildirimine göre, kişisel veri işlemleri ve/veya tarafına iletişimler yasal azami süre içinde durdurulur. Ek olarak; ALICI’nın talebi halinde (hukuken muhafazası gereken bilgiler ve/veya silinmesi ya da anonim hale getirilmesi mümkün olmayan bilgiler haricinde) kendisine ait bilgiler, veri kayıt sisteminden silinir ya da kimliği belli olmayacak biçimde anonim hale getirilir. ALICI isterse, kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili işlemler, aktarıldığı kişiler, eksik veya yanlış olması halinde düzeltilmesi, düzeltilen bilgilerin ilgili üçüncü kişilere bildirilmesi, verilerin silinmesi veya yok edilmesi, otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz, verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğrama halinde giderilmesi gibi konularda SATICI'ya her zaman başvurabilir ve bilgi alabilir. Söz konusu başvurular SATICI tarafından incelenerek yasal süresi içerisinde ALICI’ya mevzuatta öngörülen sürelerde dönüş yapılacaktır.

9.6.    SATICI’ya ait internet sitesi ve sitenin içerikleri/hizmetleri/görselleri/yazıları ve ilgili internet sitesine ilişkin her türlü basılı veya elektronik dokümanın, ilgili internet sitesinde satılan tüm ürünlerin, bu ürünlere ait grafik-tasarım-dizayn vb. hususların, SATICI’nın “gaen studio” isimli marka adının ve bu maddede sayılan unsurların bütün kopyalarının fikri ve sınai tüm hakları (telif hakları, lisans hakları, tescilli olsun veya olmasın marka-patent-endüstriyel tasarım vb. her türlü haklar) 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve ilgili diğer tüm kanunlar uyarınca münhasıran Standart Tim Reklamcılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin mülkiyetindedir. Bu kapsamda; bu maddede belirtilen ve mülkiyeti SATICI’ya ait olan unsurlar; ALICI tarafından doğrudan ya da dolaylı olarak değiştirilemez, kopyalanamaz, dağıtılamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kiralanamaz, benzeri faaliyetlerde bulunulamaz ve/veya bu fiillerin yapılması teşvik edilemez.

9.7.    SATICI’ya ait internet sitesinden ulaşılan diğer sitelerde kendilerine ait gizlilik-güvenlik politikaları ve kullanım şartları geçerli olup oluşabilecek ihtilaflar ile menfi neticelerinden SATICI sorumlu değildir.

 

10. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

ALICI, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir. Her koşulda ALICI, borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

11. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ VE YETKİLİ MAHKEME

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi'nin uygulanmasında ve/veya Sözleşme’den doğan uyuşmazlıklarda, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun md.68/1’de belirtilen bedeller dahilinde, ALICI’nın mal veya hizmeti satın aldığı veya yerleşim yerinin bulunduğu yerdeki İl ya da İlçe Tüketici Hakem Heyetleri yetkilidir. Parasal sınırlar her takvim yılı başından itibaren geçerli olmak üzere, o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Taraflar, Tüketici Hakem Heyeti’nin kararına karşı ilgili kararın tebliğ tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde ilgili Tüketici Hakem Heyeti’nin bulunduğu yerdeki Tüketici Mahkemesi’ne itiraz edebilir.

Belirlenen bedellerin üzerindeki uyuşmazlıklarda Tüketici Hakem Heyetleri’ne başvuru yapılamayacak olup bu hallerde Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

 

12. DELİL ANLAŞMASI, YÜRÜRLÜK VE DİĞER HÜKÜMLER

12.1. ALICI, işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nden doğacak ihtilaflarda, işin teknik yapısı gereği SATICI’nın bilgisayar ve dijital kayıtlarının, defter kayıtlarının ve diğer her türlü belgesinin; muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul ve beyan eder.

12.2. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden vermiş olduğu siparişe ait ödemeyi gerçekleştirmesi durumunda işbu Sözleşme’nin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır. SATICI, işbu Sözleşme’nin kendisine ait internet sitesi üzerinde, ALICI tarafından okunduğuna ve kabul edildiğine dair onay almaksızın sipariş verilememesini sağlayacak yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

12.3. SATICI; kendisine ait internet sitesine erişimi, bakım-onarım-güncelleme vb. herhangi bir sebepten dolayı önceden haber verme zorunluluğu olmaksızın dilediği zaman kısmen ya da tamamen engelleyebilecek olup bu husus ALICI tarafından peşinen kabul edilmiştir. Bu tarz bir durumun varlığı halinde ALICI, SATICI’ya mali-hukuki-cezai-idari herhangi bir sorumluluk yüklememeyi de şimdiden kabul etmiştir.

 

 

Ben ALICI olarak, işbu 12 (oniki) maddeden oluşan “Mesafeli Satış Sözleşmesi”nde yer alan tüm hususları okudum, anladım, kendi serbest iradem ile gayri kabili rücu kabul ettim ve tüm hususları onayladım.

 

SATICI                                                                   ALICI